Back to overview

Intospace® nu volledig eigenaar van een state-of-the-art herontwikkeling in Utrecht

Intospace® heeft recentelijk de aandelen van IRE-RE Lage Weide JV overgenomen van haar investeringspartner Invesco. Door de overname van deze aandelen is intospace® 100% eigenaar geworden van drie distributiecentra met een gezamenlijk oppervlak van 68.000 m2 gelegen aan de Kanaaldijk te Utrecht. De distributiecentra zijn langjarig verhuurd aan drie grote prominente Nederlandse retailers, die vanuit hier de omliggende stedelijke gebieden beleveren.

 

De locatie in Utrecht op bedrijventerrein Lage Weide bood voorheen onderdak aan een betonmortelcentrale en enkele andere zware industriële bedrijven. Samen met Invesco heeft intospace® de grondpercelen aangekocht, alle oude opstallen gesloopt en het gehele terrein gesaneerd. De aanwezige kade is hersteld en de toegangswegen zijn opnieuw aangelegd waarmee het terrein geschikt is gemaakt voor drie moderne logistieke centra. Bij de sloop van de oude opstallen zijn nagenoeg alle materialen gerecycled en één van de grootste loods,  wordt zelfs  volledig hergebruikt. Het gebouw is gedemonteerd en heeft een nieuw leven gekregen als opslaglocatie voor aardappels nabij Bant in de Noordoostpolder. Een mooi staaltje creatief circulair ontwikkelen.

De 3 nieuw gerealiseerde distributiecentra zijn maximaal duurzaam en energiepositief. Het totale dakoppervlak wordt vol gelegd met zonnepanelen met een jaarlijkse productie van 7,2 miljoen kilowattuur, wat gelijk staat aan het stroomgebruik van ongeveer 2.500 huishoudens. De stroom die zo wordt opgewekt  overstijgt ruimschoots de gezamenlijke energiebehoefte van de 3 gebruikers wat de gebouwen energiepositief maakt. De installatie kan later verder uitgebreid worden met grootschalige batterijen en laadvoorzieningen en is daarmee volledig voorbereid op de toekomstige elektrificatie van het logistieke wagenpark van de drie huurders.

 

Intospace® ontwikkelt bij voorkeur op brownfield-locaties; oude bedrijventerreinen die toe zijn aan vernieuwing. Intospace® ziet herontwikkeling, meervoudige ruimtegebruik en functie-menging als voorname antwoorden op de grond schaarste in Nederland.

 

Logistiek is een essentiële functie en onze economie kan niet bestaan zonder logistiek. Dat neemt alleen niet weg dat we zo zorgvuldig als mogelijk om moeten gaan met ons kostbare landschap. Dat kan bijvoorbeeld door verouderde bedrijventerreinen te revitaliseren, de beschikbare ruimte meervoudig te gebruiken en door diverse gebruiksfuncties als wonen, werken, leren en energie waar mogelijk te combineren.

 

Intospace® ontwikkelt voor toekomstige generaties en is koploper op het gebied van duurzaam en toekomstbestendig ontwikkelen door het programma “het logistieke landschap van de toekomst”. In dit programma werkt Intospace® samen met marktpartijen en kennisinstellingen aan innovatieprojecten op het gebied van arbeid, energie en ruimtelijke ordening. Intospace® heeft inmiddels het eerste off grid distributiecentrum van Nederland gerealiseerd en werkt o.a. Samen met Essent aan de invulling van smart energie hubs en realiseert in Badhoevedorp het grootste laadplatform van Europa.